PAK

Category Archives

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (ofwel PAK of PAH) is een verzamelnaam voor honderden organische stoffen die tenminste 2 benzeenringen bevatten.

PAK ontstaan bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende materialen zoals fossiele brandstoffen, maar ook voedingsmiddelen (barbecueën) en sigaretten.
PAK zijn kankerverwekkend. Met name benzo(a)pyreen en zijn afbraakproduct 1-hydroxypyreen zijn veel bestudeerde stoffen.

Biomonitoring van PAK bij productie van actieve kool

9 Apr 2010

Vaststellen van PAK-blootstelling en analyse van de meest dominante factoren voor blootstelling door statistische analyse van een database met metingen naar 1-hydroxypyreen in urine bij de productie van actieve kool.

Opdrachtgever: NORIT.