Oplosmiddelen

Category Archives

Oplosmiddelen (ook wel solventen) worden in grote hoeveelheden geproduceerd en zitten in zeer veel (consumenten)producten.

Bekende organische (aromatische) oplosmiddelen zijn benzeen, tolueen, styreen, ethanol, methanol en (cyclo)hexaan.

Oplosmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid bij te hoge blootstelling. Sommige solventen zijn (verdacht) kankerverwekkend (carcinogeen) of schadelijk voor de voortplanting (reproductietoxisch). Een bekende beroepsziekte ten gevolge van langdurige, te hoge blootstelling is de zogenaamde ‘schildersziekte‘ (ook wel OPS of CTE).

Vaststellen van beroepsblootstelling aan benzeen

10 Feb 2013

Groot meetonderzoek naar blootstelling aan benzeen en andere (organische) oplosmiddelen bij operators.

Opdrachtgever: internationale tank terminal

Continue reading

Meten van blootstelling aan styreen bij de productie van windmolenbladen

9 Apr 2010

Vaststellen van de blootstelling aan styreen en andere oplosmiddelen bij werknemers van een grote productielocatie voor windmolenbladen. Hierbij zijn tevens verschillende meettechnieken met elkaar vergeleken.

Opdrachtgever: world-wide top 5 producent van windmolenbladen.