Lood

Category Archives

Lood behoort tot de zware metalen. Langdurige blootstelling aan lood (met name organische loodverbindingen) kan leiden tot schade aan het zenuwstelsel, met name bij de ontwikkeling van kinderen.

In Nederland is er extra aandacht voor lood, zoals onder andere vastgelegd in het Loodbesluit.

Biomonitoring van Lood bij lassers in brandstoftanks

9 Apr 2010

Vaststellen van de blootstelling aan lood via lasrook door het meten van lood en andere relevante parameters in urine en bloed bij onderhoudsmedewerkers van een tankenpark voor brandstofopslag (met vroegere opslag van loodhoudende benzine).

Opdrachtgever: Multinational in tankopslag. 

bij lassers in een brandstoftank,