Kwarts (silica)

Category Archives

Kwarts (ook wel silica) is een veelvoorkomend mineraal. Zodoende komt het in veel bouwmaterialen voor, met name in beton, kalkzandsteen en bepaalde soorten natuursteen.

Bij het verwerken van deze materialen komt vaak stof vrij. Een deel van dit stof kan uit respirabel kwarts (of respirabel silica) bestaan. Respirabel kwarts is een kankerverwekkende stof. Langdurige blootstelling kan leiden tot het ontstaan van longkanker.

Effect van een additief voor sproeiwater van asfaltfreesmachines op de blootstelling aan stof en kwarts voor werknemers

9 Apr 2007

Publicatie: ‘Effect of additive in spraying water of asphalt milling machine on the dust and quartz exposure of workers‘, Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap, 2007 1-2.