Formaldehyde

Category Archives

Formaldehyde (ook wel methanal) is een veelgebruikt conserveermiddel. De stof wordt onder andere toegepast in de textielindustrie, bij de productie van plaatmateriaal en isolatiematerialen.
Formaldehyde is humaan carcinogeen, dus kankerverwekkend voor de mens. De stof werkt irriterend op de luchtwegen en ogen.