Dioxine (TCDD)

Category Archives

Dioxines zijn een verzamelnaam voor verschillende organische verbindingen die  kunnen ontstaan bij verbranding van gechloreerde koolwaterstoffen. Er zijn ruim 200 verschillende dioxinen, waarvan er een kleine 20 zeer giftig zijn.

Dioxine komt in lage concentraties voor in het milieu. Tijdens verbranding bij industriele processen en bij afvalverbranding kan dioxine ontstaan. Via verontreinigde lucht en water kunnen dioxines ook in de voedselketen terechtkomen, vooral in vlees, vis, eieren en zuivelproducten.

Beoordeling van gezondheidsrisico voor omwonenden ThermPhos Vlissingen

14 Nov 2012

De concentratie dioxine in de rookgassen van ThermPhos lag in 2009/ 2010 boven de emissierichtlijn voor dioxinen van 0,1 ng/m3.
Wat betekent dit voor de gezondheid van omwonenden?

Caesar Consult heeft een risicobeoordeling uitgevoerd van de mogelijke risico´s voor omwonenden van de ThermPhos fabriek. Hierbij is gekeken naar blootstelling aan dioxine via lucht en via voedsel. Continue reading