Dieselmotoremissies

Category Archives

Dieselmotoren emitteren een mengsel van gassen en deeltjes ten gevolge van de verbranding van diesel. Deze variabele mix wordt dieselmotoremissie, ofwel DME, genoemd.

De samenstelling van DME varieert sterk en is afhankelijk van onder andere de samenstelling van de brandstof, karakteristieken van de dieselmotor, de belasting van de motor en het type smeerolie.

DME en fijnstof worden vaak over één kam geschoren, terwijl de deeltjesvormige componenten uit DME doorgaans slechts onderdeel van fijnstof zijn.

Dieselmotoremissies (DME) kankerverwekkend?

29 Jun 2012

Lees hier het persbericht. In Nederland werd blootstelling aan DME al langer in de gaten gehouden door de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) en staan dieselmotoremissies al sinds enkele jaren op de lijst van kankerverwekkende stoffen.

Continue reading