Cytostatica

Category Archives

Cytostatica zijn medicijnen die ingrijpen in de biochemische processen van organismen en cellen. Zij hebben daar een celdodend effect. Door deze toxische effecten kunnen bij patiënten resultaten bereikt worden in de behandeling van hun ziekte, bijvoorbeeld in het geval van kanker.

Deze werkingsmechanismen kunnen bij beroepsmatige blootstelling gezondheidsrisico’s bij zorgverleners veroorzaken. Veel cytostatica worden beschouwd als kankerverwekkend. Een aantal cytostatica zijn bewezen humaan carcinogeen. Verder kunnen cytostatica schadelijk zijn bij de voortplanting en een risico betekenen voor het nageslacht.