Chroom-VI

Category Archives

De zwaar metaalverbinding chroom-6 (ook wel Cr(VI) of hexavalent chroom) wordt door zijn goede weerbestendigheid (anti corrosief en hoge duurzaamheid) onder andere toegepast in speciale verven en coatings. Beroepsmatige blootstelling aan deze stof kan optreden tijdens het produceren en het verwerken ervan, of bijvoorbeeld bij het schuren van chroomhoudende oppervlakken. Cr(VI) komt tevens vrij bij het lassen van roestvrij staal.

Cr(VI) is de gevaarlijkste verschijningsvorm van chroom. Na inademing of huidopname wordt het in lichaamscellen gereduceerd tot Cr(III). Daarbij ontstaan vrije radicalen die het DNA van de cel kunnen beschadigen. Kanker kan het gevolg zijn. Cr(VI) wordt beschouwd als een genotoxische carcinogeen zonder veilige drempelwaarde.

Beoordelen beroepsmatige blootstelling aan Chroom-6

20 Maa 2017

Beroepsmatige blootstelling aan chroom-VI kan optreden tijdens het produceren en het verwerken ervan, of bijvoorbeeld bij het schuren van chroomhoudende oppervlakken. Cr(VI) komt tevens vrij bij het lassen van roestvrij staal.

Vaststellen beroepsmatige blootstelling
De beroepsmatige blootstelling aan Cr(VI) kan goed worden bepaald met luchtmetingen, waarbij lucht uit de ademzone van de medewerker middels een pomp door een filter wordt gezogen. De detectielimieten van de beschikbare meet- en analysemethodes voor Cr(VI) zijn volgens NIOSH laag genoeg om ook aan de voorgestelde aangescherpte grenswaarden te kunnen toetsen.

Biologische monitoring is een minder geschikte methode voor het bepalen van blootstelling aan Cr(VI), omdat Cr(VI) in het lichaam wordt gereduceerd tot Cr(III). Momenteel wordt volop onderzoek gedaan om een geschikte biomarker te vinden voor specifiek de blootstelling aan Cr(VI).

Continue reading