Asbest

Category Archives

Blootstelling aan asbest (in heden of verleden) kan leiden tot asbestose (ook wel stoflongen) of mesothelioom (long- of buikvlieskanker).asbestos

De blootstelling aan asbest kan zowel beroepsgerelateerd zijn, als in de thuissituatie plaatsvinden. Ook worden via de omgevingslucht asbestvezels ingeademd (‘milieublootstelling’).
Het vaststellen van eventuele beroepsmatige blootstelling aan asbest, terug in de tijd, kan dus complex zijn.

Caesar Consult beoordeelt regelmatig arbeidshygiënische en -toxicologische aspecten van dossiers betreffende asbest-claims bij beroepsziekte.

Opdrachtgevers zijn doorgaans claimanten, diverse grote advocatenbureaus, verzekeraars en werknemersvertegenwoordiging (vakbonden).

Neem contact met ons op als je vragen hebt over asbest.

Mogelijke genetische aanleg voor mesothelioom

5 Sep 2011

Recent onderzoek door het Amerikaanse National Institute of Health (NIH) laat zien dat de kans op mesothelioom (sterk geassocieerd met blootstelling aan asbest) mogelijk ook genetisch wordt bepaald. Lees het persbericht.

Asbestnormen scherp omlaag

28 Mei 2010

Hoewel het gebruik van asbest in 1993 werd verboden, vindt blootstelling in de leefomgeving en op de werkplek nog steeds plaats door onder andere verbouwingen, reparatie van schepen, bodemsanering en de aanwezigheid van asbest in het milieu.
De meest voorkomende gevolgen van blootstelling aan asbest zijn longvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom) en longkanker. Recentelijk heeft de Gezondheidsraad de onderzoeken naar de relatie tussen asbest en kanker opnieuw beoordeeld (zie: www.gr.nl). Continue reading