Per sector

Category Archives

Adviesdiensten – per sector

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen komt binnen een groot aantal sectoren voor. Enkele sectoren waarbinnen wij regelmatig werken worden hier uitgelicht.

Onderstaande projecten zijn recent afgerond.
Lees meer over onze overige projecten, per sector, via het rechter menu.

Mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen (bij duurzame energieproductie)

10 Aug 2011

 

Energievorm Risico door blootstelling aan:
Wind oplosmiddelen (aceton, styreen), epoxyharsen, isocyanaten, zware metalen
Zon (PV) zware metalen (cadmium, gallium, arseen, koper, indium, seleen), zuren, basen, toxische gassen (fosfine, silaan, arsine), silica, nano-materialen (titaan-dioxide)
Biobrandstoffen biologische agentia (endotoxines), methanol, ethanol, bio-dieselmotoremissies (bio-DME), PAK, dioxine

Daarnaast speelt blootstelling aan bovengenoemde stoffen bij eventuele recycling (windmolens en zonnepanelen) een grote rol, al staat recycling nog in de kinderschoenen.

Ontwikkeling van de nieuwe Verbetercheck Lasrook

21 Jun 2011

De gebruiker van de Verbetercheck Lasrook (VCL) doorloopt het online instrument door kenmerken van de lassituatie in kwestie in te vullen. Het gaat om technische maar ook gedragskenmerken. Het resultaat van de beoordeling is een overzicht van de (aanvullende) beheersmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe grenswaarde voor lasrook. De tool laat geen schattingen zien van de blootstelling. Continue reading

Ontwikkeling van bedrijfspecifiek monitoringsprogramma styreen

31 Mei 2010

Opstellen van een intern meetprotocol voor het meten van beroepsblootstelling aan styreen voor een wereldwijde producent van windmolenbladen. Voorafgaand aan het opstellen van dit meetprotocol is een uitgebreid blootstellingsonderzoek uitgevoerd op een buitenlandse productielocatie om de praktische uitvoerbaarheid van dit protocol te testen.

(world-wide top 5 producent van windmolenbladen, 2010)