Glasvezel versterkt kunststof

Category Archives

Ontwikkeling van bedrijfspecifiek monitoringsprogramma styreen

31 Mei 2010

Opstellen van een intern meetprotocol voor het meten van beroepsblootstelling aan styreen voor een wereldwijde producent van windmolenbladen. Voorafgaand aan het opstellen van dit meetprotocol is een uitgebreid blootstellingsonderzoek uitgevoerd op een buitenlandse productielocatie om de praktische uitvoerbaarheid van dit protocol te testen.

(world-wide top 5 producent van windmolenbladen, 2010)

Vanaf de tekentafel: styreenblootstelling in een polyesterverwerkend bedrijf

28 Mei 2010

Men neme een grote fabriekshal in Polen, uitgebreide productie- en ventilatieschema’s, wat meetapparatuur en een exotisch productieproces.styreen_boot Dit schetst ongeveer het startpunt van een groot project waarmee wij onlangs aan de slag zijn gegaan.

Doel van het project is om een model to ontwikkelen waarmee de blootstelling aan styreen tijdens verschillende stadia van het productieproces kan worden voorspeld. Interessant gegeven is dat dit model ook bedoeld is om nog te bouwen fabrieken vanaf de tekentafel vorm te kunnen geven. Dit met het oog op reductie van styreen emissie en blootstelling. Voor een arbeidshygiënist een mooie klus: meten en modelleren! Om de huidige blootstelling aan styreen te bepalen volgt in een eerste fase een uitgebreide meetserie.

Continue reading

Ontwikkeling van studie voor doe-het-zelf monitoring

9 Apr 2010

Ontwikkeling van een doe-het-zelf monitoringsstudie naar beroepsmatige blootstelling aan styreen in de Europese glasvezel versterkt kunststof industrie. Doelstelling was om, op afstand, door middel van doe-het-zelf monitoring bij circa 40 bedrijven in 6 Europese landen de blootstelling aan styreen te bepalen.

Opdrachtgever: CEFIC, Brussel Belgie (2002-2003).

Meten van blootstelling aan styreen bij de productie van windmolenbladen

9 Apr 2010

Vaststellen van de blootstelling aan styreen en andere oplosmiddelen bij werknemers van een grote productielocatie voor windmolenbladen. Hierbij zijn tevens verschillende meettechnieken met elkaar vergeleken.

Opdrachtgever: world-wide top 5 producent van windmolenbladen.