Duurzame energieproductie

Category Archives

De afgelopen jaren heeft de productie van duurzame energie een vlucht genomen. Nieuwe technologieen brengen mogelijk nieuwe risico’s met zich mee. Het is dus belang is om binnen deze zogenaamde ‘green jobs’ de arbeidsomstandigheden niet uit het oog te verliezen.

Caesar Consult heeft de afgelopen jaren verschillende bedrijven die actief zijn in de duurzame energieproductie ondersteund bij het minimaliseren van gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Duurzaamheid: goed voor milieu en economie, maar ook voor de gezondheid van werknemers?

23 Aug 2011

Hoe zit het met blootstelling aan gevaarlijke stoffen binnen ‘Green jobs’? 

De afgelopen jaren heeft ‘duurzaamheid’ in bedrijfsleven en industrie een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Milieubewustzijn en economie hebben zich onder deze noemer steeds beter verenigd.

Continue reading

Mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen (bij duurzame energieproductie)

10 Aug 2011

 

Energievorm Risico door blootstelling aan:
Wind oplosmiddelen (aceton, styreen), epoxyharsen, isocyanaten, zware metalen
Zon (PV) zware metalen (cadmium, gallium, arseen, koper, indium, seleen), zuren, basen, toxische gassen (fosfine, silaan, arsine), silica, nano-materialen (titaan-dioxide)
Biobrandstoffen biologische agentia (endotoxines), methanol, ethanol, bio-dieselmotoremissies (bio-DME), PAK, dioxine

Daarnaast speelt blootstelling aan bovengenoemde stoffen bij eventuele recycling (windmolens en zonnepanelen) een grote rol, al staat recycling nog in de kinderschoenen.