Toxiciteit

Category Archives

De toxiciteit, ofwel het gevaar, van een stof of mengsel van stoffen wordt vaak verward met het risico op een bepaalde ziekte of aandoening.

Lees hierover meer in ons nieuwsbriefartikel `(waarschijnlijk niet) Voor de laatste keer: GEVAAR ≠ RISICO´

Procedure voor het afleiden van huidgrenswaarden voor stoffen met een H-notatie maar zonder een dermale ‘Derived No Effect Level’

2 Mei 2019

Presentatie: Procedure voor het afleiden van huidgrenswaarden voor stoffen met een H-notatie maar zonder een dermale ‘Derived No Effect Level’. NVvA symposium 2019, Zeist.

Opsporen en beoordelen van gegevens over toxiciteit

17 Feb 2012

Voor diverse opdrachtgevers heeft Caesar Consult toxiciteitsgegevens uit (wetenschappelijke) literatuur gezocht en beoordeeld voor een groot aantal stoffen en mengsels.

Hiermee kan een betere inschatting gemaakt worden van het gevaar (of toxiciteit) van de stof (of het mengsel waarin de stof voorkomt) en daarmee samenhangend de hoogte van maximaal aanvaarde blootstelling. Met deze informatie kunnen eveneens bedrijfsrichtwaarden worden opgesteld.

Evaluation of the hazard of skin permeation bitumen fume in occupational exposed workers

9 Apr 2010

Poster: ‘Review of skin permeation hazard of bitumen fume’, presented at the symposium Health Effects of Occupational Exposure to Emissions from Asphalt/ Bitumen Symposium, co-organised by DFG and ACGIH at 7-8 juni 2006, Dresden, Germany.

Read the corresponding paper in the journal of Occupational and Environmental Hygiene (2007).