Registratie gevaarlijke stoffen

Category Archives

Indien je als bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, dien je minimaal een goed overzicht van de gevaarsaspecten en grenswaarden te hebben. In het jargon spreekt met dan van een Register Gevaarlijke stoffen.

Caesar Consult ondersteunt bedrijven bij het opstellen van een Register Gevaarlijke stoffen, waarin registratie gevaarlijke stoffen wordt opgenomen, het afleiden van bedrijfsrichtwaarden of grenswaarden en aanvullende verplichtingen voor CMR-stoffen.

Wat moet je doen als je met CMR-stoffen werkt?

13 Feb 2015

Voor kankerverwekkende en voortplantingsschadelijke stoffen gelden extra regels in vergelijking met andere stoffen. De nadruk ligt hierbij op vervanging van de stof en (indien niet mogelijk) betere registratie en monitoring van de arbeidsgerelateerde blootstelling. Deze verplichtingen gelden voor alle zogenaamde CMR-stoffen (Carcinogeen, Mutageen en Reproductietoxisch).

Enkele veel voorkomende CMR-stoffen op de werkplek zijn asbestbenzeendioxineethanolPAK.

ChemRADE helpt!
Caesar Consult heeft een handige software applicatie ontwikkeld, genaamd ChemRADE, voor het registreren en beoordelen van risico’s van onder meer CMR-stoffen. In het ingebouwde Register Gevaarlijke stoffen kan tevens alle wettelijk verplichte informatie over CMR-stoffen worden vastgelegd.

Meer weten over ChemRADE? Bekijk de website neem contact op voor een online Demo.

CMR-lijst SZW
De Overheid publiceert ieder jaar een volledige lijst met CMR-stoffen en processen in de Staatscourant. Deze kunt u hieronder downloaden.[wpdm_package id=39]

Caesar Consult kan u goed helpen met het identificeren, meten en elimineren van blootstelling aan deze stoffen en bijbehorende risico’s voor de gezondheid. Neem gerust even contact met ons op

Grenswaarde afleiden

2 Jan 2013

Sinds enkele jaren verschuift de rol om grenswaarden af te leiden steeds meer van overheid naar bedrijfsleven. Hiermee neemt de verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven toe, aangezien het aantal gevaarlijke stoffen eerder toeneemt dan vermindert.

Caesar Consult begeleidt bedrijven of instanties bij het afleiden of evalueren van grenswaarden en bij het opstellen van branche- of bedrijfsrichtwaarden voor gevaarlijke stoffen of mengsels. Dit doen we voor zowel luchtgrenswaarden als biologische grenswaarden. Ook kijken wij regelmatig met kritische blik naar werk van derden.

Opsporen en beoordelen van gegevens over toxiciteit

17 Feb 2012

Voor diverse opdrachtgevers heeft Caesar Consult toxiciteitsgegevens uit (wetenschappelijke) literatuur gezocht en beoordeeld voor een groot aantal stoffen en mengsels.

Hiermee kan een betere inschatting gemaakt worden van het gevaar (of toxiciteit) van de stof (of het mengsel waarin de stof voorkomt) en daarmee samenhangend de hoogte van maximaal aanvaarde blootstelling. Met deze informatie kunnen eveneens bedrijfsrichtwaarden worden opgesteld.