Per onderwerp

Category Archives

Adviesdiensten – per onderwerp

Onze projecten kennen verschillende doelstellingen, afhankelijk van de vraagstelling van onze opdrachtgevers. Een aantal veel voorkomende onderwerpen worden hier uitgelicht.

Onderstaande projecten zijn recent afgerond.
Lees meer over onze overige projecten, per onderwerp, via het rechter menu.

Publicatie onderzoek relatie ‘stoffigheid’ en huidblootstelling

25 Feb 2013

Binnen veel arbeidshygiënische tools wordt gevraagd naar de ‘stoffigheid’ van een stof. Wat is dit eigenlijk? En wat is het effect van stoffigheid van vaste stoffen en viscositeit van vloeistoffen op huidblootstelling?

Lees meer hierover in een recent gepubliceerde studie over het Dermal Transfer Project van het IOM uit Edinburgh, waaraan Stan de Poot van Caesar Consult heeft bijgedragen. Of lees in het TtA over het experimentele onderzoek dat ten grondslag lag aan de ontwikkeling van de gehanteerde onderzoeksmethode.

REACH Compliance Training Program

17 Feb 2013

In de periode 2010 – 2012 hebben cursisten uit bijna 100 verschillende Europese bedrijven één of meerdere training modules uit ons REACH Compliance Training Program gevolgd.

Ons trainingsprogramma, ontwikkeld in samenwerking met Jongerius Consult, biedt praktische handvatten voor de implementatie van REACH in bedrijven. Een aantal modules is met name interessant voor arbeidshygiënisten en andere arboprofessionals, terwijl andere modules vooral van belang zijn voor het management van uw bedrijf dat zich bezighoudt met de REACH implementatie.

Voor 2013 zijn er nog geen training modules ingepland. Lees verder in onze training sectie, of laat het ons weten als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe data.

Vertrouwen op modellen: oogjes dicht, snaveltjes toe?

17 Feb 2013

Voor het beoordelen van blootstelling en gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen zijn er in deze tijden modellen, tools en apps te over. Inmiddels worden deze modellen op grote schaal toegepast. Hoe goed deze modellen de blootstelling en/of gezondheidsrisico’s inschatten is echter nog niet goed uitgezocht. Ook kennis over onzekerheden rondom de modelschattingen is beperkt. Lees verder

Deskundige bij beroepsziekte

17 Feb 2013

(Retrospectieve) Beoordeling van arbeidshygiënische en -toxicologische aspecten in juridische dossiers betreffende schadeclaims ten gevolge van beroepsziekte door mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Opdrachtgevers: diverse grote advocatenbureaus, vakbonden en verzekeraars.

Retrospectieve beoordeling van blootstelling

15 Feb 2013

Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele blootstelling in het arbeidsverleden (meerdere werkgevers) en mogelijk ook andere momenten van blootstelling (bijvoorbeeld via hobby’s of via het leefmilieu).

Voorbeelden: een monteur van dieselpompen, een ex-schilder, werknemers van een afvalverbrandingsinstallatie, een oud-medewerker van een autofabriek.

Voor wie? Wij doen dit soort beoordelingen onder andere in opdracht van de gedupeerde, verzekeraars, letselschade bureaus, advocaten, rechtbanken en werknemersvertegenwoordigingen (vakbonden).

Vaststellen van beroepsblootstelling aan benzeen

10 Feb 2013

Groot meetonderzoek naar blootstelling aan benzeen en andere (organische) oplosmiddelen bij operators.

Opdrachtgever: internationale tank terminal

Continue reading

REACH training (in company) & support

2 Feb 2013

Op basis van onze ervaringen in dienstverlening binnen REACH aan de chemische industrie, bieden wij 2-daagse in company REACH trainingen.

Deze training bestaat uit:
1 – worker exposure assessment
2 – consumer exposure assessment

Het doel van deze training is om bedrijven op efficiënte wijze op weg te helpen bij de assessments die binnen REACH verwacht worden. Door het in company karakter is deze training bij uitstek geschikt om in te zoomen op cases die binnen het bedrijf van toepassing zijn. De training kan zodoende in overleg met de opdrachtgever op maat gesneden worden.

Voor meer informatie: Joost van Rooij of bel +31 24 3528840

Grenswaarde afleiden

2 Jan 2013

Sinds enkele jaren verschuift de rol om grenswaarden af te leiden steeds meer van overheid naar bedrijfsleven. Hiermee neemt de verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven toe, aangezien het aantal gevaarlijke stoffen eerder toeneemt dan vermindert.

Caesar Consult begeleidt bedrijven of instanties bij het afleiden of evalueren van grenswaarden en bij het opstellen van branche- of bedrijfsrichtwaarden voor gevaarlijke stoffen of mengsels. Dit doen we voor zowel luchtgrenswaarden als biologische grenswaarden. Ook kijken wij regelmatig met kritische blik naar werk van derden.