Modellen

Category Archives

Naast het meten van (beroeps)blootstelling aan gevaarlijke stoffen, is het modelleren van bestaande gegevens steeds belangrijker geworden.

Caesar Consult ondersteunt bedrijven of sectoren bij het ontwikkelen, toetsen en evalueren van bedrijfs- of branchespecifieke blootstellingsmodellen of formats. Ook in het kader van de EU REACH wetgeving krijgt dit onderwerp steeds meer aandacht.

Tools for risk assessement of nanomaterials at the workplace

4 Jun 2019

Presentation: Tools for risk assessment of nanomaterials at the workplace_EOHnano 2019_V0.1. EOHNANO 2019 conference, Loen, Norway (3-6 June, 2019).

Evaluatie van ‘nano-tools’ voor veilig werken met nano-materialen op de werkplek

2 Mei 2019

Presentatie: Evaluatie van ‘nano-tools’ voor veilig werken met nanomaterialen op de werkplek. NVvA-symposium, Zeist 2019.

Publicatie onderzoek relatie ‘stoffigheid’ en huidblootstelling

25 Feb 2013

Binnen veel arbeidshygiënische tools wordt gevraagd naar de ‘stoffigheid’ van een stof. Wat is dit eigenlijk? En wat is het effect van stoffigheid van vaste stoffen en viscositeit van vloeistoffen op huidblootstelling?

Lees meer hierover in een recent gepubliceerde studie over het Dermal Transfer Project van het IOM uit Edinburgh, waaraan Stan de Poot van Caesar Consult heeft bijgedragen. Of lees in het TtA over het experimentele onderzoek dat ten grondslag lag aan de ontwikkeling van de gehanteerde onderzoeksmethode.

Vertrouwen op modellen: oogjes dicht, snaveltjes toe?

17 Feb 2013

Voor het beoordelen van blootstelling en gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen zijn er in deze tijden modellen, tools en apps te over. Inmiddels worden deze modellen op grote schaal toegepast. Hoe goed deze modellen de blootstelling en/of gezondheidsrisico’s inschatten is echter nog niet goed uitgezocht. Ook kennis over onzekerheden rondom de modelschattingen is beperkt. Lees verder