Interpretatie meetgegevens

Category Archives

Meten is weten? Vaak worden meetgegevens onvoldoende benut. Zeker als bedrijven periodiek metingen uitvoeren kan degelijke analyse van meetgegevens leiden tot efficientere en goedkopere meetprogramma’s.

Caesar Consult heeft ruime ervaring met (statistische) analysetechnieken dankzij onze goede relaties met onderzoeksinstellingen. Daar kunt u als opdrachtgever zeker baat bij hebben.

Retrospectieve beoordeling van blootstelling

15 Feb 2013

Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele blootstelling in het arbeidsverleden (meerdere werkgevers) en mogelijk ook andere momenten van blootstelling (bijvoorbeeld via hobby’s of via het leefmilieu).

Voorbeelden: een monteur van dieselpompen, een ex-schilder, werknemers van een afvalverbrandingsinstallatie, een oud-medewerker van een autofabriek.

Voor wie? Wij doen dit soort beoordelingen onder andere in opdracht van de gedupeerde, verzekeraars, letselschade bureaus, advocaten, rechtbanken en werknemersvertegenwoordigingen (vakbonden).

Biomonitoring van PAK bij productie van actieve kool

9 Apr 2010

Vaststellen van PAK-blootstelling en analyse van de meest dominante factoren voor blootstelling door statistische analyse van een database met metingen naar 1-hydroxypyreen in urine bij de productie van actieve kool.

Opdrachtgever: NORIT.