Huidblootstelling

Category Archives

Procedure voor het afleiden van huidgrenswaarden voor stoffen met een H-notatie maar zonder een dermale ‘Derived No Effect Level’

2 Mei 2019

Presentatie: Procedure voor het afleiden van huidgrenswaarden voor stoffen met een H-notatie maar zonder een dermale ‘Derived No Effect Level’. NVvA symposium 2019, Zeist.

Publicatie onderzoek relatie ‘stoffigheid’ en huidblootstelling

25 Feb 2013

Binnen veel arbeidshygiënische tools wordt gevraagd naar de ‘stoffigheid’ van een stof. Wat is dit eigenlijk? En wat is het effect van stoffigheid van vaste stoffen en viscositeit van vloeistoffen op huidblootstelling?

Lees meer hierover in een recent gepubliceerde studie over het Dermal Transfer Project van het IOM uit Edinburgh, waaraan Stan de Poot van Caesar Consult heeft bijgedragen. Of lees in het TtA over het experimentele onderzoek dat ten grondslag lag aan de ontwikkeling van de gehanteerde onderzoeksmethode.

Evaluation of the hazard of skin permeation bitumen fume in occupational exposed workers

9 Apr 2010

Poster: ‘Review of skin permeation hazard of bitumen fume’, presented at the symposium Health Effects of Occupational Exposure to Emissions from Asphalt/ Bitumen Symposium, co-organised by DFG and ACGIH at 7-8 juni 2006, Dresden, Germany.

Read the corresponding paper in the journal of Occupational and Environmental Hygiene (2007).