Biologische monitoring

Category Archives

Biologische monitoring, of kortweg biomonitoring, kan worden ingezet bij het beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bij biomonitoring wordt de concentratie van de te meten stof of een afbraakproduct hiervan bepaald in bloed, urine of ademlucht. Hiermee kan een uitspraak worden gedaan over de daadwerkelijke interne blootstelling.

Vaststellen van beroepsblootstelling aan benzeen

10 Feb 2013

Groot meetonderzoek naar blootstelling aan benzeen en andere (organische) oplosmiddelen bij operators.

Opdrachtgever: internationale tank terminal

Continue reading

Biomonitoring van PAK bij productie van actieve kool

9 Apr 2010

Vaststellen van PAK-blootstelling en analyse van de meest dominante factoren voor blootstelling door statistische analyse van een database met metingen naar 1-hydroxypyreen in urine bij de productie van actieve kool.

Opdrachtgever: NORIT.

Biomonitoring van Lood bij lassers in brandstoftanks

9 Apr 2010

Vaststellen van de blootstelling aan lood via lasrook door het meten van lood en andere relevante parameters in urine en bloed bij onderhoudsmedewerkers van een tankenpark voor brandstofopslag (met vroegere opslag van loodhoudende benzine).

Opdrachtgever: Multinational in tankopslag. 

bij lassers in een brandstoftank,