Beheersmaatregelen

Category Archives

Beheersmaatregelen dienen voor beheersing van blootstelling aan en risico van gevaarlijke stoffen of het optimaliseren van processen.

Caesar Consult ondersteunt met regelmaat bedrijven bij het inventariseren, optimaliseren, evalueren of adviseren van (efficiëntie van) beheersmaatregelen.

Hieronder leest u meer over beheersmaatregelen.

Effect van een additief voor sproeiwater van asfaltfreesmachines op de blootstelling aan stof en kwarts voor werknemers

9 Apr 2007

Publicatie: ‘Effect of additive in spraying water of asphalt milling machine on the dust and quartz exposure of workers‘, Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap, 2007 1-2.