4 Stappenplan i-SZW

Category Archives

Veel bedrijven hebben te maken met het 4 stappen toezicht stoffen’-plan van Inspectie SZW (i-SZW). Deze leidraad heeft als doel het voorkomen van langdurige blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. Bedrijven worden hiermee onder andere verplicht om:

een register bij te houden van de gevaarlijke stoffen,
– voor iedere stof een grenswaarde op te stellen,
– de blootstelling van werknemers aan deze stoffen te bepalen,
– een risicobeoordeling voor iedere werksituatie met deze stoffen uit te voeren.
– een plan van aanpak op te stellen voor het treffen van beheersmaatregelen.
– deze arbozorg te borgen binnen uw organisatie.

In samenwerking met verschillende opdrachtgevers heeft Caesar Consult een praktische aanpak ontwikkeld om aan het ‘4 stappen plan’ van I-SZW te voldoen. Deze aanpak is vormgegeven in de software applicatie ChemRADE® waarrmee bedrijven zelf de registratie van stoffen en producten, risicobeoordeling, implementatie van beheersmaatregelen en borging kunnen uitvoeren. Met ChemRADE® kunnen eveneens werkplekinstructiekaarten (WIK) worden gemaakt.

Wilt u meer weten over deze aanpak, lees verder op de ChemRADE website of neem contact met ons op.

Een praktische oplossing voor het ‘4-stappenplan’ van I-SZW

19 Jun 2016

Veel Nederlandse bedrijven zijn hard aan het werk om te voldoen aan het 4-stappenplan van I-SZW, een pakket van inspanningen dat gericht is op het voorkomen van langdurige blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen.

Caesar Consult heeft in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan met dit 4-stappen plan bij verschillende opdrachtgevers. Hieruit is een praktische aanpak ontstaan die toepasbaar is binnen veel bedrijven. Deze aanpak is doorontwikkeld als de software toepassing ChemRADE door ChemRADE BV. Inmiddels is een groot aantal bedrijven enthousiast gebruiker van deze software.

Wilt u ook op doeltreffende en kosten-efficiente wijze uw registratie en risicobeoordeling van de gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf op poten zetten? Dan is ChemRADE zeker het overwegen waard.

Grenswaarde afleiden

2 Jan 2013

Sinds enkele jaren verschuift de rol om grenswaarden af te leiden steeds meer van overheid naar bedrijfsleven. Hiermee neemt de verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven toe, aangezien het aantal gevaarlijke stoffen eerder toeneemt dan vermindert.

Caesar Consult begeleidt bedrijven of instanties bij het afleiden of evalueren van grenswaarden en bij het opstellen van branche- of bedrijfsrichtwaarden voor gevaarlijke stoffen of mengsels. Dit doen we voor zowel luchtgrenswaarden als biologische grenswaarden. Ook kijken wij regelmatig met kritische blik naar werk van derden.