Contract Research

Category Archives

Caesar Consult streeft ernaar hoogwaardig advieswerk te bieden aan haar opdrachtgevers. Dit vergt een brede blik op de werkvelden arbeidshygiëne, toxicologie, maar ook aanpalende velden. Zo blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Daarnaast zijn wij sinds onze oprichting ook zelf actief binnen wetenschappelijk onderzoek. Onze samenwerking met de Radboud Universiteit is hiervan een mooi voorbeeld. Opgedane kennis en vaardigheden uit het onderzoek verdienen het om toegepast te worden in de praktijk. Dit proberen wij via onze adviesdiensten.

Onderstaande onderwerpen geven een indruk van het onderzoek waarin wij momenteel actief zijn. Wekt deze informatie uw interesse of ziet u mogelijkheden voor samenwerking in onderzoek of toepassing in uw bedrijf of organisatie, neem dan contact met ons op.

Bekijk onze recente publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. 

PBPK modelleren

9 Mei 2013

Bepalen van inwendige blootstelling aan gevaarlijke stoffen
Sinds enkele jaren worden zogenoemde fysiologische toxicokinetische (ook wel PBPK of PBTK) modellen gebruikt om de route van een gevaarlijke stof door het lichaam te volgen. Hierbij worden fysiologische processen zoveel mogelijk nagebootst. Dit kan bijvoorbeeld zijn om een concentratie in een bepaald orgaan te voorspellen op een bepaald tijdstip.

Vanuit arbeidshygiënisch oogpunt kan het interessant zijn om bijvoorbeeld urine- of bloedconcentraties aan het einde van een werkdag te voorspellen, ten gevolge van blootstelling aan een bepaalde stof op het werk. Continue reading

Onzekerheidsanalyse

6 Mei 2013

Onzekerheid en Variabiliteit van (PBPK) modelvoorspellingen
Naast de mogelijkheden die modellen kunnen bieden, bestaan er uiteraard ook beperkingen en onzekerheden. De betrouwbaarheid van modelschattingen is een belangrijk aandachtspunt. Dit ligt deels in de juistheid van het model (zijn bepaalde processen correct gemodelleerd?), maar ook in onzekerheid en mogelijke variabiliteit van parameterwaarden.

Caesar Consult is in samenwerking met de Radboud Universiteit actief binnen onderzoek dat bepaalt hoe groot de onzekerheden van dit soort modelschattingen zijn. Continue reading