Caesar Consult Nieuwsbrief 2016-1

25 Apr 2016

Workers Memorial Day 28 april

Op 28 april is het Workers Memorial Day. Dat is een goed moment om stil te staan bij de vele werknemers die zijn overleden of ziek geworden door hun werk. Velen denken dan aan werknemers in ontwikkelingslanden. Echter, ook in Nederland zijn er jaarlijks vele slachtoffers.

Traditioneel is er in bedrijven veel aandacht voor veiligheid. Daardoor is het aantal arbeidsongevallen in Nederland gelukkig beperkt (circa 60 doden per jaar). Het aantal slachtoffers door ongezonde werkomstandigheden is echter nog onacceptabel hoog: 2500 tot 5500 werknemers per jaar overlijden aan de gevolgen hiervan. Het aantal verloren jaren aan ziekte is nog vele malen groter.

Even wat cijfers op een rij:
Jaarlijks sterven in Nederland tussen de 2.500 en 5.500 werknemers per jaar als gevolg slechte arbeidsomstandigheden. In vergelijking met bijvoorbeeld het aantal verkeersdoden in Nederland, 621 in 2015, zijn dat enorme aantallen. Slechts een paar procent van de werkgerelateerde sterfte is het gevolg van ongevallen, zoals van een steiger vallen of een fataal ongeluk met een machine. In Nederland sterven door dergelijke fatale ongelukken jaarlijks circa 60 mensen. Het overgrote deel van de arbeidsgebonden sterfte in Nederland wordt veroorzaakt door overmatige blootstelling aan chemische agentia. Het betreft fatale aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten en long- en luchtwegaandoeningen.

In 2014 heeft het RIVM geschat dat de ziektelast door blootstelling aan schadelijke stoffen in Nederland ruim 47.000 DALYs bedraagt. DALYs staat voor Disability Adjusted Life Years en geeft het aantal verloren jaren door ziekte weer. Hierbij gaat het om de volgende aandoeningen (in volgorde van ziektelast): COPD, longkanker, contacteczeem, mesothelioom, astma, huidkanker, allergische rhinitis en hartziekten. De ziektelast als gevolg van letsel door arbeidsongevallen bedraagt ‘slechts’ 9.000 DALYs.

Nederland staat dus voor de uitdaging om haar werkplekken niet alleen veiliger, maar vooral ook gezonder te maken. Hopelijk inspireert de Workers memorial day werkgevers, werknemers en arboprofessionals om deze uitdaging aan te gaan.

IN DEZE NIEUWSBRIEF:

De aanhouder wint
Promotie kroon op 6 jaar samenwerking met de Radboud Universiteit

Zelf Risk-based werkplekinstructiekaarten (WIK’s) maken
Maak zelf kennis met de nieuwe WIK module in ChemRADE

Betere ontsluiting van informatie over gevaarlijke stoffen
Informatie op website ECHA gestructureerd

Nieuwe collega gezocht
Ken of ben jij de versterking die Caesar Consult zoekt?

Comments are closed.