Caesar Consult Nieuwsbrief 2013-2

4 Dec 2013

Gevaarlijke stoffen ook in 2014 weer prominent op de agenda

Het einde van 2013 is alweer in zicht. Wat brengt 2014 op het gebied van risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen?
De Gezondheidsraad en Inspectie SZW (I-SZW) presenteerden op Prinsjesdag hun plannen voor 2014. De Gezondheidsraad en SER streven naar verdere Europese samenwerking. Een eerste stap wordt het uitbrengen van gezamenlijke advieswaarden voor 25 kankerverwekkende stoffen met de Duitse zusterorganisatie.

Bij I-SZW blijft de focus op eigen land. Bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen, de zogenaamde BRZO bedrijven, blijven in 2014 extra in beeld. I-SZW zal haar tanden laten zien en zal notoire overtreders systematisch gaan volgen en zware handhavingsmiddelen niet schuwen.

Wij van Caesar Consult zijn vooral benieuwd naar de uitwerking van I-SZWs themaprogramma ‘Gevaarlijke Stoffen’. Dit themaprogramma heeft onder andere als doel om REACH in het toezicht te integreren en om de wetgeving rondom gevaarlijke stoffen te vereenvoudigen. Het huidige ‘4-stappentraject’ van I-SZW biedt mogelijk het vehikel om ‘twee vliegen in één klap’ te slaan zodat bedrijven voldoen aan zowel de Nederlandse als de Europese (REACH-) verplichtingen.

Het jaar 2014 zal voor Caesar Consult een jaar worden waarin wij onze ervaringen op het Nederlandse en Europese toneel in elkaar zullen schuiven. Met onze recent ontwikkelde software applicatie ChemRADE®, waarmee bedrijven op eenvoudige wijze het ‘4-stappenplan’ van ISZW kunnen doorlopen, zullen we de brug gaan slaan naar de REACH verplichtingen die boven de markt hangen. Daarnaast blijft er natuurlijk volop aandacht voor projecten voor bedrijven en brancheverenigingen en training en opleiding van arbeidshygiënisten en andere arboprofessionals.

IN DEZE NIEUWSBRIEF:

Caesar Consult presenteert: ChemRADE®

Oplossing voor het ‘4-stappenplan’ van I-SZW nu beschikbaar als handige software applicatie.

Eerste lichting arbeidshygiënisten PHOV afgestudeerd 

Caesar Consult levert bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied.

Nieuwe AH-tools: BW_STAT en NDExpo

Uitbreiding van de arbeidshygiënische toolkit.

BRUSSELS LOF

Onze aanpak voor het opstellen van safe use instructies voor mengsels valt in goede aarde op 5e ENES meeting in Brussel.

Nieuwe REACH-trainingen: Wordt u de 250ste deelnemer? 

Data REACH-trainingen voorjaar 2014 bekend.

Lees ook onze nieuwsberichten!

Comments are closed.