PBPK modelleren

9 Mei 2013

Bepalen van inwendige blootstelling aan gevaarlijke stoffen
Sinds enkele jaren worden zogenoemde fysiologische toxicokinetische (ook wel PBPK of PBTK) modellen gebruikt om de route van een gevaarlijke stof door het lichaam te volgen. Hierbij worden fysiologische processen zoveel mogelijk nagebootst. Dit kan bijvoorbeeld zijn om een concentratie in een bepaald orgaan te voorspellen op een bepaald tijdstip.

Vanuit arbeidshygiënisch oogpunt kan het interessant zijn om bijvoorbeeld urine- of bloedconcentraties aan het einde van een werkdag te voorspellen, ten gevolge van blootstelling aan een bepaalde stof op het werk.Het kan hierbij gaan om de moederstof zelf, of één of enkele van de afbraakproducten die in het lichaam worden gevormd. De laatste jaren wordt het PBPK modelleren op steeds grotere schaal toegepast. Waar het in eerste instantie vooral was voorbehouden aan de echte experts, komen steeds vaker modellen uit die voor minder ingewijden meerwaarde bieden. Soms zijn deze ook vrij beschikbaar. Het PBPK modelleren komt zodoende steeds meer in beeld binnen arbeidshygiëne en -toxicologie.

Caesar Consult in betrokken bij zowel toepassing als verdere ontwikkeling van dit soort modellen via onderzoek- en advieswerk.
Bekijk onze recente publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.

Comments are closed.