BW Stat

Een eenvoudige Microsoft Excel applicatie voor het toetsen van meetgegevens op basis van de BOHS-NVvA ‘Compliance testing guidance’.

In 2011 presenteerden de BOHS en NvVA de ‘Compliance Testing Guidance’, waarmee een vernieuwde aanpak wordt beschreven voor het opstellen van een meetstrategie (op basis van persoonsgebonden luchtmetingen) en het toetsen van meetgegevens aan een grenswaarde. Deze guidance is bedoeld als opvolger van de NEN-EN 689.

BW STAT biedt ondersteuning bij het interpreteren en toetsen van de meetgegevens op de manier zoals door BOHS-NVvA is beschreven. De tool bestaat uit een spreadsheet waarin de gebruiker eenvoudig meetgegevens kan invoeren. De spreadsheet levert direct statistische output in de vorm van een screening test (eerste check op basis van 3 metingen), een group compliance test (uitgebreide check op basis van overschrijdingskans) en een individual compliance test (variantieanalyse). Door het uitvoeren van de individual compliance test houdt de gebruiker ook rekening met de between-worker variability van de blootstelling.

BW STAT is goed te gebruiken naast het programma IH STAT, dat gebruikt kan worden om statistische kentallen van metingen van stoffen op de werkplek te berekenen.

Lees meer over de achtergrond van BW STAT en de relatie tot normtoetsing of download de tool (v2.1).