Beoordeling meetgegevens

IHSTAT Berekening van statistische kenmerken van je meetgegevens Info
IHSTAT stelt je in staat om statistische kentallen van metingen van stoffen op de werkplek te berekenen. Meer informatie
Hyginist Planning en beoordeling meetgegevens werkplek (T. Scheffers) Info
Meer informatie…
BW STAT Toetsing van meetgegevens conform de NEN-689-opvolger ‘Compliance testing guidance’ van de BOHS/NVvA Info
Een eenvoudige Microsoft Excel applicatie voor het toetsen van meetgegevens op basis van de BOHS-NVvA ‘Compliance testing guidance’, als opvolger van NEN 689. Meer informatie
Speed Beoordeling  meetgegevens werkplek (IRAS) Info
Meer informatie…
IHDA Ondersteuning besluitvorming bij beperkte data Info
Meer informatie…
NDExpo Statistische bewerking van meetresultaten beneden de detectielimiet Info
Met het programma NDEXpo kunnen meetresultaten beneden de detectielimiet worden vervangen door geschatte numerieke waarden.
Simulacion Freeware add-in voor Monte Carlo simulaties in MS Excel Info
Meer informatie…