Beoordeling van gezondheidsrisico voor omwonenden ThermPhos Vlissingen

14 Nov 2012

De concentratie dioxine in de rookgassen van ThermPhos lag in 2009/ 2010 boven de emissierichtlijn voor dioxinen van 0,1 ng/m3.
Wat betekent dit voor de gezondheid van omwonenden?

Caesar Consult heeft een risicobeoordeling uitgevoerd van de mogelijke risico´s voor omwonenden van de ThermPhos fabriek. Hierbij is gekeken naar blootstelling aan dioxine via lucht en via voedsel.De resultaten zijn op een voorlichtingsbijeenkomst voor omwonenden toegelicht door middel van een presentatie.

[wpdm_package id=12] Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Zie ook de krantenberichten (1 & 2) of de discussie over dit onderwerp op internet.

Comments are closed.