Asbestnormen scherp omlaag

28 Mei 2010

Hoewel het gebruik van asbest in 1993 werd verboden, vindt blootstelling in de leefomgeving en op de werkplek nog steeds plaats door onder andere verbouwingen, reparatie van schepen, bodemsanering en de aanwezigheid van asbest in het milieu.
De meest voorkomende gevolgen van blootstelling aan asbest zijn longvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom) en longkanker. Recentelijk heeft de Gezondheidsraad de onderzoeken naar de relatie tussen asbest en kanker opnieuw beoordeeld (zie: www.gr.nl).asbestos

Op basis van de laatste onderzoeksgegevens komt de Gezondheidsraad tot de conclusie dat de huidige Nederlandse milieugrenswaarden voor asbest – afhankelijk van het soort asbest-  met een factor 30 tot 40 omlaag moeten.
De Gezondheidsraad heeft tevens de asbestconcentraties berekend die corresponderen met de twee risiconiveaus binnen het arbeidsomstandighedenbeleid (risiconiveau 4.10-3 en 4.10-5). De concentraties die overeenkomen met het strengste risiconiveau liggen een factor 10 tot 48 maal lager dan de huidige Nederlandse grenswaarde (0,01 vezel/ml), opnieuw afhankelijk van het soort asbestvezel (zie tabel). Wat uiteindelijk de werkplekgrenswaarde wordt hangt af van het advies van de SER en de beslissing van de staatsecretaris van SZW.

Caesar Consult heeft in asbestclaims meerdere malen gewezen op de mogelijke rol van milieublootstelling bij het ontstaan van mesothelioom. Deze rol werd door andere deskundigen vaak gebagatelliseerd. Uit het Gezondheidsraadadvies blijkt dat dit niet juist is. In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw varieerde de asbestconcentratie in omgevingslucht van steden van 1.000 tot 10.000 vezels/m3 (uitgedrukt in metingen met TEM 2.000 – 20.000 vezels/m3).

Deze concentraties liggen derhalve op of ruim boven de nu geadviseerde milieugrenswaarden (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau voor wit asbest: 2.800 vezels /m3, voor gemengde blootstelling: 1.300 vezels/m3). De asbestconcentratie in Nederlandse steden in de jaren ’70  en ’80 lag zelfs 1 tot 10 maal boven de asbestconcentratie die de Gezondheidsraad nu adviseert voor de werkplek. (JvR)

Tabel met huidige en geadviseerd asbestnormen voor de werkplek

Comments are closed.