Arbeidshygiënisten op de bouw; een succesverhaal

1 Nov 2012

‘Preventative workplace health management’ bij bouwprojecten levert naast gezondheidswinst ook kostenbesparing en tijdwinst op.

Door arbeidshygiënisten structureel te betrekken bij bouwprojecten kunnen tijd en kosten worden bespaard. Dat is de conclusie uit het onderzoek van het Institute for Employment Studies (IES), dat is uitgevoerd tijdens de bouw van het Olympisch park in Londen. Onder de noemer ‘preventative workplace health management’ werden arbeidshygiënisten onder andere betrokken in de ontwerpfase van het bouwproject om de focus op de gezondheid van werknemers te vergroten. 

De conclusie van het onderzoek wordt onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk (case studies) en kosteneffectiviteitanalyse van zowel deze praktijksituaties als het gehele project. Hieruit blijkt dat een on-site AH-team de kans op onvoorziene risico’s vermindert en dat, wanneer toch een risicovolle situatie ontstaat, men eerder tot een effectieve oplossing komt dan wanneer arbeidshygiënisten op ad hoc basis worden ingezet. Het gevolg is een verminderde verstoring van de planning en het budget.

 

Comments are closed.