Ontwikkeling van de nieuwe Verbetercheck Lasrook

21 Jun 2011

De gebruiker van de Verbetercheck Lasrook (VCL) doorloopt het online instrument door kenmerken van de lassituatie in kwestie in te vullen. Het gaat om technische maar ook gedragskenmerken. Het resultaat van de beoordeling is een overzicht van de (aanvullende) beheersmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe grenswaarde voor lasrook. De tool laat geen schattingen zien van de blootstelling.De VCL is mede gebaseerd op een voorspellend rekenmodel dat  is opgesteld op basis van een uitgebreide set aan lasrookmetingen (1554 metingen bij 62 bedrijven). Het  algoritme van dit rekenmodel is vergelijkbaar met dat van de Lasrook Assistent.  Voor sommige situaties in de VCL, waarvoor nog geen of slechts zeer beperkt meetgegevens voorhanden waren, is op basis van ‘expert judgement’ een praktische oplossing doorgevoerd.

De Verbetercheck Lasrook is opgenomen in de arbocatalogus Metaal en Metalektro onder het 5x beter initiatief. Het instrument is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW). Binnen de metaalsector is in 2012 aanvullend onderzoek uitgevoerd om de ‘gaten’ in de kennis te dichten.

Een sterk punt van de Verbetercheck Lasrook is dat naast de tool zelf ook instructie en begeleiding kosteloos wordt aangeboden aan bedrijven die met het instrument aan de slag willen via het 5x Beter initiatief van de sociale partners in de metaal. Dit voorkomt onjuist gebruik van het instrument en signaleert veelgemaakte fouten bij het werken met de tool.

Zie ook: presentatie op het NVvA Symposium 2010, Zeist – Ontwikkeling van de nieuwe Verbetercheck Lasrook

Comments are closed.